fredag 22 december 2017

Allt det du säger att du inte är, är det du har tryckt undanAllt det du säger att du inte är, som du skulle skämmas över att erkänna att du var, är sådant som du inte är medveten om att du har tryckt undan inom dig, och det kommer att komma upp bland annat i människor som beter sig exakt så som du inte identifierar dig med eller att de säger att du är dessa negativa (i dina ögon) beteenden och som du vägrar identifiera dig med, av skam, skuld, rädsla, sorg, känsla av att vara oälskad.

Jag har på sistone fått upp en bild av mig att jag är cynisk, men jag vägrar identifiera mig med den och säger att jag älskar alla människor att jag aldrig är ironisk eller oseriös. En del kallar mig idiot och en del kallar mig för oambitiös och oseriös. Dessa ord sårar mig. Men varför?

Det betyder att jag har flera känslor att jobba med. Eftersom jag har svårt att ta till mig dessa ord, och identifiera mig med dem, och erkänna att jag faktiskt är cynisk, ironisk, oseriös, idiotisk, oambitiös, gör jag det bara värre genom att människor omkring mig och i samhället kommer att bete sig exakt så som jag inte identifierar mig med.

Den delen av mig som inte associerar mig med och identifierar mig med dessa "negativa" egenskaper är den delen om trycks ned inom mig. Den energin inom mig trycks ned och undan, men eftersom energi inte kan stanna stilla, kommer de att synas, genom andra. Energin trycks ned genom mig och ut till andra, och spegelbilden blir att jag ser exakt dessa saker i andra som jag inte kan erkänna att jag har själv. Och istället för att krama om dessa och omfamna dessa egenskaper hos dessa människor eller erkänna att jag har dessa kvaliteter inom mig, så förnekar jag dem, vilket gör det ännu värre.

Jag vill på största allvar att man tar mig på allvar. Det kan jag identifiera mig med. Det är jag stolt över. Det är inte nedtryckt och det syns genom mig. Men traumat som skedde när jag inte integrerat dessa två motpoler till en enda och älskar båda två, gör att det ena inte syns inom mig, men man kan känna av det ändå, och när någon skulle vara cynisk och kall mot mig, och jag blir sårad, så är det egentligen inte de som sårar mig, utan jag själv som vägrat att ta itu med denna känsla.

Någon gång, vid något tillfälle, bestämde jag mig för att vägra identifiera mig med cyniker och kallsinta. Jag vägrade identfiera mig med oseriösa, idiotiska och oambitiösa. Jag ville inte se den delen inom mig. Så jag fick en splittring i min energi inom mig.

Denna splittring skapar problem i samhället.

Omar ibn Khattab sade en gång när det var en jordbävning att detta berodde på människors inre. Och det är precis så det är.

Den energin som finns inom oss kommer alltid att finnas kvar. Den kan inte förstöras och inte förgöras. Den kan bara omvandlas. Och ned kan inte tryckas undan eller förnekas. Den kommer med största allvar att synas. Om det är jordbävningar i världen, beror det på människors ointegrerade trauman inom sig. Och just nu är det oehört många krig och förödelser, människors hälsa blir värre och värre. Vibrationer är vågor, skakningar och darrningar. När de är harmoniska så är vågorna mjuka och snälla, men är de ointegrerade och nedtryckta så är vågorna oharmoniska och hårda. Och syns det inte inom människor, så finns de ändå där. Det är känslor och tankar hos befolkningen. Människor som bor nära jordbävningar är människor som är orsaken till jordbävningarna. De är människor som vägrar se sig själva i klarljuset. Inte för att säga att de syndar och att de ska känna skam, och skuld, utan för att väcka deras medvetenhet om sig själva till liv, att de själva är orsaken till katastrofer omkring dem.

De ska inte beskylla för allting på det sätt att vi ska bli arga på dem för det som hänt. Och vi ska inte förneka sambandet bara för att vi själva vill behålla skygglapparna på, men vi är alla ansvariga för våra egna känslor.

Ett trauma är allting som skapar negativa känslor. Alla bär på trauman. Det kan vara allt från att inte få allt vad man vill ha och bli upprörd, till att bajsa på sig i byxorna för första gången. Trauman kan vara stora som våldtäkt och jordbävningar med förluster. Men vi ska veta att de inte uppstår med en gång.

Vårt DNA formas om hela tiden och och struktureras om allt utifrån vår vibration. När vår vibratioin och vår energi, alltså våra tankar och känslor förändras, förändras också vårt DNA. Men om det inte förändras kommer DNAt att fortsätta leva vidare inom nästa generation och vissa DNAsekvenser kommer att synas hos barn och barnbarn och traumat lever vidare. Det är därför det är så viktigt att börja med en själv. Allt börjar med en själv.

Vill vi förändra våra föräldrar, våra barn och vår omvärld så måste vi fokusera på oss själva, och bara på oss själva.

Självklart måste vi också sätta gränser, personliga gränser, och skapa integritet. Men denna personliga identitet kan skifta från dag till dag och det är ok. Det måste bli ok.

Så, tillbaka till cyniskheten.

Hur kan jag integrerar den?

Delvis genom att känna in den, känna hur kroppen känns (stel, hård, mjuk, hjärtat slår hårt, långsamt, trött, värk) och jobba med det, eller så kan jag med logiken tänka på vad som är positivt med cyniska människor för att sedan integrera det, och känna att, ja, det är faktiskt ok att känna att man kan vara cynisk och till och med känna sig stolt över det.

Kanske ser ni denna hadith med nya ögon?


Vill du bli lycklig? Ge upp om lycka.
Det kan verka som en dålig idé att för att bli lycklig så ska man ge upp tanken på att bli lycklig.
I islam verkar lycka vara något som fås genom att vara ihärdig och tålmodig. Om man inte får lycka i det här livet så kommer man garanterat få det i nästa livet.

Många muslimer har gett upp om jordslig lycka och verkar förnöja sig med tanken på att det kommer att förändras i framtiden, efter döden.
De flesta runtomkring som inte är muslimer strävar efter lycka och är olyckliga eftersom de känner att de inte heller kan nå den.

Det är där muslimerna kommer emellan. De kan i viss mån skapa strukturer och hälsosamma liv och förbereda och förebygga hälsoproblem, både psykiska och fysiska, men muslimer glömmer en sak.

Det finns en skam som väcks inom oss när vi inser att vi inte är lyckliga, varken som muslim eller icke-muslim. Många konvertiter känner en överväldigande glädje och lycka när de konverterar till islam, men den konverteringens känsla beror inte på själva religionen i sig, utan på att man äntligen börjar att bli accepterad och älskad av en grupp. Speciellt som konvertit är man extra älskad. Och man har vänner över hela världen som man säger "Fred vare över er" till. Det spelar ingen roll vilket språk man har, man har vänner överallt och man vet hur de ber och hur de äter och hur de lever, för man gör precis som dem.

Men det saknas något inom muslimer och icke-muslimer oavsett tillhörighet och gruppsammanhang. Den högsta formen av kärlek och glädje är gemenskapen mellan muslimer och glädjen över att träffas och veta att man alltid hjälper varandra.

Men det finns också en skam inom en. En skam som både muslimer och icke-muslimer har. Denna skam är förknippad med resten av begären i världen. För när man väl har fått gemenskap med andra människor, då vill man ha mer. Det räcker inte med fredagsböner då man samlas tillsammans, eller högtider. Det handlar om personlig utveckling, begär och vad hjärtat önskar. Det handlar också om att man inte tittar på sitt inre motstånd.

De flesta muslimer borstar bort sitt inre motstånd och säger att det är jinn och shaytan som står där och lurar och vi ska inte titta på dessa negativa känslor, inte känna dem och inte ha någonting med dem att göra.

Men problemet med att inte titta på dessa känslor är att om man inte gör något av dem, så kommer det bli värre, både inombords men också i ens eget liv.

Allah har skapat den här världen så att den speglar vad vi har inom oss.

Det finns många hadither och verser som talar om det. Ett exempel på det är att en ledare är en spegelbild av befolkningen. Om ledaren är mjuk, betyder det att människorna är mjuka mot sig själva och andra, men är ledaren hård, betyder det att människorna i befolkningen är hårda mot sig själva och andra.

Det jag vill komma fram till är att vi måste titta på våra negativa känslor om vi vill bli ännu lyckligare som muslimer. Det finns otroligt många muslimer som är medberoende och narcissister. Dessa två "definitioner" är egentligen bara en stämpel på samma sak, en känsla av att inte vara älskad för sig själv.

För trots att  man finner gemenskap inom religionen och våra traditioner hjälper oss att förena oss och ge oss en bra och stabil grund, så fattas den inre friheten, den där man inte är tvingad att göra någonting för att bli accepterad.

Den där man själv får välja vad man vill göra. Den där man följer hjärtat.

Det finns en hadith som säger att man ska rena sitt hjärta. Det betyder att man ska titta på sina skuggor, på sina negativa känslor och omfamna dem och älska dem, och se att de är där för att skydda oss och hjälpa oss.

Att rena sitt hjärta är a och i islam. Det är det människor försöker göra genom att vara "slavar" och följa religionen. Men det fattas en sak.

Det fattas en viktig bit och det är att erkänna alla sina negativa känslor och förstå hur de uppstod och varför de är där. Det är där muslimer fallerar.

Det finns också en hadith som säger att man inte ska följa hjärtat och sina begär.

Det är både rätt och felaktigt att säga att man inte ska följa sina begär.

Det handlar egentligen inte om sina begär. Det handlar om att förstå vad ett begär är, hur den uppstod och varifrån begäret kommer.

Så i den här kontexten ska man följa begär-känslan bakåt. Hur uppstod den, varför uppstod den, och vad leder den till och vad förväntar min sig att finna när man fått det man tror att man vill ha.

Det är i det här lyset jag vill uppmärksamma begär-känslan.

Många muslimer och icke-muslimer likväl, eller snarare alla människor på hela jorden, följer inte sitt hjärta. De följer istället sina rädslor, för att dölja negativa känslor, som skam och skuld.

De är rädda för att skämmas och känna skuld. Det spelar ingen roll om du är kines, vietnames, korean, svensk, norsk, same eller muslim. Du känner skam och skuld för en massa saker.

Kanske fascineras du av magi. Men det är skamligt. Så du avstår. Men längtan finns ändå kvar där.

Kanske fascineras du av alkohol och förstår dess sociala effekt och dess berusande, bedövande effekt.

Att inte prova på dessa har sina fördelar. Men att förstå varför man har dessa begär är avgörande för att veta om man ska prova eller inte.

Ta t ex alkohol. Att känna sig utesluten ur den sociala gruppen pga att man inte vill dricka alkohol är smärtsamt. Och därför känner många sig arga på muslimerna, även de som är muslimer, pga alkoholens restriktioner. De vill känna sig del av gemenskapen, men kan inte riktigt det då de inte gör som alla andra. De känner sig inte älskade. Och det är grunden till alla problem i världen. Känslan av att inte vara accepterad och älskad, oavsett vad man gör.

Alkoholen i sig är inte nyttigt för någon, det vet alla, men smärtan av att inte vara älskad är så stark att man tar till alkohol.

Även de som dricker alkohol för att bedöva sin smärta, gör det för att de inte känner sig älskade.

Och de som dricker för att det är gott, gör det oftast för att de känner sig lättare och friare, vilket också är baserat på en negativ känsla, att inte känna sig fri och lätt.

Oavsett anledning så är alkohol rent fysiskt inte bra för vår hälsa om vi vill leva ett långt liv. Men vi ska inte heller döma de som inte dricker alkohol eller de som dricker alkohol, om vi förstår de bakomliggande tendenserna till alkoholdrickandet.

Nu i jul är det viktigt för många att tänka på alkoholdrickandet. Varför dricker du? De flesta dricker eftersom de vill känna gemenskap och för att slippa känna att de inte är älskade för de de är.

Många är rädda för att sluta äta kött under jul och har ångest. De kanske tar till drickandet istället för att klara julhelgen.

Många har ekonomiska problem har ångest över det, eller så har man inte en bra relation, eller en stel relation, där man är glömd och känner sig oälskad till vardags. Då blir alkoholkonsumtionen större. Vi ska inte döma någon.

Vi ska bara påminna alla om att de är älskade.

Och muslimer ska inte utesluta icke-muslimer i sin gemenskap. Icke-muslimer är vår egen skugga. De är bara så mycket tydligare och klararare. Alla icke-muslimers "fel" och "brister" är våra djupt liggande skam och skuld-känsla som poppar fram hos andra.

Känslor, oavsett positiva eller negativa, är energi, likt vatten och de har alltid en riktning. Om man trycker ner den energin inom sig, som man gör med skam och skuld, kommer det att komma ut någon annanstans, ur någon annan, din familj, din granne, ditt samhälle. Det du hatar och skäms över och verkligen inte gillar omkring dig och som du tar avstånd ifrån, är egentligen dina egna känslor som du hela tiden trycker undan och som kommer ut genom andra.

Deras skam, är din skam.

Så gör allt i din makt för att börja älska den som dricker. Gör allt i din makt för att förstå det bakomliggande känslorna som ofta uppstod i barndomen hos de som dricker.

När du börjar älska de som dricker alkohol, kommer ett fenomen att uppstå. Du kommer att börja älska dig själv, din skam kommer att försvinna inom dig, du kommer att se resultatet av att människor slutar att dricka i samhället och voila.

Heureka.

2,
Cellminne


De flesta vet inte vad lycka är, för vi har inte känt det. Vi känner att vi förutbestämda till olycka.

Om vi känner att vi är lyckliga så känner vi att vi lever rätt. Om vi känner att vi är olyckliga så känner vi att vi lever fel.

Dessa borden, att vi borde vara lyckliga, pga att vi har Allah, vi har mat, hus, och kläder, måste bort.

Det bästa vi kan göra är att ge upp om lycka.

Om du ger upp om lycka kommer du att ta bort motståndet till lyckan och därmed kommer lyckan. Om du börjar älska alla dina negativa känslor och förstår varför och hur de uppstod kommer ödmjukhet och kärlek till dig själv och andra.

Du kan inte ovilja ha något som du vill ha.

Allah vet att du vill vara lycklig. Vägen till lycka är genom att följa den "lätta" vägen. Den vägen som känns lätt för dig.

Det kan kännas som att du behöver jobba ihjäl dig för att få det du älskar, både kärlek och saker. Men denna känsla som du har för att få någonting i synnerhet kärlek, är inte ovillkorlig kärlek som du faktiskt vill ha, utan villkorlig kärlek. Och du kommer inte få det hur mycket du än jobbar ihjäl dig.

Sjukdomar som kommer i våra liv beror på att vi inte lyssnar på vårt hjärta, vad vi vill ha och behöver. Sjukdomar kommer av att vi inte tittar på våra negativa känslor, vårt motstånd inom oss, skammen, skulden, rädslan för någonting. Stress kommer från detta motstånd. Stress betyder att du har någonting som du skäms för, känner skuld för eller är rädd för. Och det är det du måste titta närmare på om du vill ändra på ditt liv och dina känslor.

Det börjar i nuet, här och nu.

Många muslimer ber med en intensiv känsla av sorg inom sig, och rädsla för vad framtiden har att hämta. Men denna känsla som de fokuserar på kommer att stärkas, eftersom tankarna som är kopplade till bönen kommer att multipliceras. Om de däremot går in i känslan och accepterar den istället, och älskar vad som är, istället för att känna motstånd till vad som är, kommer något att hända inom oss och det kommer få ringar på vattnet och synas i det yttre.

Vi måste ställa oss frågan varje gång. Vad är det jag vill ha och vad är det jag inte vill ha när jag är ledsen. Det är inte alltid vad religionen säger till oss att vi vill ha.

Om vi känner oss ledsna för att vi inte kan dricka alkohol, fundera en stund till, om det verkligen är det du är ledsen för. Gräver du djupare kommer du komma fram till att du vill bli älskad och accepterad för den du är, och att det är det du sörjer och är arg över, inte över att människor dricker eller över att alkoholen existerar.

Alla våra tankar som vi har, är inte våra tankar. Alla tankar har formats av andra människor. Vems röst är det du hör när du hör en tanke/tänker en tanke? Det är alltid någon annans tanke. Eftersom allting är energi, (om du tittar på allting på med mikroskop kommer du se att ingenting är separerat utan att allting hänger ihop), kommer du att förstå att ditt medvetande inte är det enda medvetandet som finns. Andras medvetande är också ditt medvetande. En stens medvetande/energi och din energi/medvetande är samma sak och du kan känna in både en stens "tankar"/energi och din egen energi och din grannes energi.

Du kan känna andras känslor och din familjs känslor och allting som är omkring dig's känslor.

Du kan ställa frågor till denna energi, då den också är medvetande. Du kan även ställa frågor till dina tankar och din hjärna och ditt hjärta. Och du kommer få intuitiva svar.

Varje cell i din kropp har trauma/negativa känslor inkorporerat inom sig. Genom att känna negativa känslor kommer du öppna upp denna del av din cells sparade känslor och börja titta på dem. Genom att titta på dem, kommer de att börja förändras.

Det stannar inte där. Det går vidare. Genom att gå in i tankar och minnen, kan man förändra tidslinjen för den känslan och skapa en ny tidslinje. Detta kan verka främmande för muslimer att tänka på, men profeten Muhammad har talat om detta i en hadith.

Detta är mycket avancerad kunskap jag kommer med idag. Det kan för många som inte provat på det, verka mystiskt, främmande och konstigt. Många kommer bli rädda och många kommer känna skam och skuld om de börjar tänka så här.

För ens tänkande har ändå hållit oss levande tills nu. Det har hjälpt oss att överleva. Men jag önskar med mitt inlägg att vi muslimer nu ska slippa att bara överleva och börja att leva och frodas.

Amin.

Ps. Vi lever alla i våra egna bubblor, så kallade egna universum och vi känner oss extremt ensamma där. Det är dags att vi börjar att vi sanna mot oss själva och se in i andras universum och se att vi alla är likadana och fungerar på samma sätt. Ds.


måndag 13 oktober 2014

Halalslakt - hur upplever djuret det?

Det pågår ett krig mot muslimer och halal-slakt.

Många äter halalslaktat kött idag. Även om jag är Rawfoodist så äter många muslimer fortfarande kött. Det de inte vet är hur man slaktar kor och får. Tyvärr görs det inte på det sätt som islam förespråkar, dvs att man skär så att blodet rinner utan man hugger av huvudet. Skillnaden är stor och olustig.

Alla som har skurit sig gör det av en anledning. Först för att det gör ont, men sedan för att man känner lättnad och lugn.

Såhär berättar en som brukar skära sig hur det känns:

"“People always want to know what it feels like, so I’ll tell you: there’s a sting when you first slice, and then your heart speeds up when you see the blood, because you know you’ve done something you shouldn’t have, and yet you’ve gotten away with it. Then you sort of go into a trance, because it’s truly dazzling—that bright red line, like a highway route on a map that you want to follow to see where it leads. And—God—the sweet release, that’s the best way I can describe it, kind of like a balloon that’s tied to a little kid’s hand, which somehow breaks free and floats into the sky. You just know that balloon is thinking, Ha, I don’t belong to you after all; and at the same time, Do they have any idea how beautiful the view is from up here? And then the balloon remembers, after the fact, that it has a wicked fear of heights.<br />When reality kicks in, you grab some toilet paper or a paper towel (better than a washcloth, because the stains don’t ever come out 100 percent) and you press hard against the cut. You can feel your embarrassment; it’s a backbeat underneath your pulse. Whatever relief there was a minute ago congeals, like cold gravy, into a fist in the pit of your stomach. You literally make yourself sick, because you promised yourself last time would be the last time, and once again, you’ve let yourself down. So you hide the evidence of your weakness under la<x>yers of clothes long enough to cover the cuts, even if it’s summertime and no one is wearing jeans or long sleeves. You throw the bloody tissues into the toilet and watch the water go pink before you flush them into oblivion, and you wish it were really that easy.

Så här ska det gå till:

 
Tyvärr är det inte så industrin gör utan såhär:


Jag är själv raw foodist men slaktar 1 gång per år o ger bort det till fattiga.:


ISIS - en våt dröm

Låter som propagandan som pågått emot muslimerna om slaveri och att ta över makten med våld har uppfyllts - enligt väst's fruktan (massan)/önskningar (regeringen). 

Tyvärr förstår inte massan att detta är ett hjärnkrig - där väst vill ha makt och land och vinning och behålla makten. Därför måste de införa en "fiende" eller många fiender. 

Man kan ju inte lösa problem om det inte finns några - så då måste man skapa problem - vilket man lyckats med. IS är verkligen USAs dröm- ISIS består av "muslimer" men också kommunister m.fl. 

Det är en blandning av människor, skapad för att fortsätta spelet och jakten efter makt och vinningar. PRecis som det inte fanns något kärnbomb i Irak är inte heller ISIS ett "muslimskt" parti - utan bara en våt dröm skapad av VÄST för VÄST och de lyckas i och med all media som varit om "terrorister" och "islamister". 

Man kan ju inte bara sätta igång hur som helst, man måste hjärntvätta folk först och göra dem sinnessvaga! Hmmm. Undrar hur många som går på deras reklam. 

Precis som fluor skulle vara bra för tänderna - ha... 

Kalla mig konspiratoriker - skulle känna mig stolt eftersom jag "ser" sådant de flesta inte ser.

torsdag 26 december 2013

Glöm vanliga dieter och träning - satsa på islams vägledande diet

Grattis!
Du har blivit medveten om Allah och har funnit mycket glädje i islam. Du har en familj och du vet hur du ska göra för att hålla dig frisk, men ditt utseende håller på att förändras och du märker att du inte längre ser lika ung ut som tidigare. Du kan inte längre träna för att hålla dig i form och det gör att du känner dig stressad, eftersom du inte kan kontrollera din egen kropp.
Lign up energy and take action.
Vad du måste göra är att förändra ditt tänkesätt och dina känslor kring din förändrade kropp. Om du straffar dig med skuldkänslor som gör att du känner dig obekväm kommer du att må dåligt, vilket också betyder att du är långt från Allah. Dina avsikter är det som Allah tittar på. Du måste acceptera livet som det är, eftersom du inte kan kontrollera det. Allah kontrollerar livets gång. Det du kan göra är att skapa fred med dig själv och ditt inre.
När du skapar fred med dig själv och låter det vara som det är, livets gång kommer du att känna dig lugn. Säg positiva saker till dig själv. Idag, när jag åt halal-maten, fick jag i mig hälsosam föda och när jag tittade mig i spegeln såg jag Allahs perfekta skapelse. Jag hade en framgångsfull dag idag, eftersom jag kände mig tacksam för det jag hade. Jag kände kärlek istället för hat. Jag terroriserade inte mig i affären idag, utan valde mat som är bra för mig och jag gillade vad jag valde. Jag valde att äta sådant som jag gillade utan att vara arg på mig själv. Du visar dig själv ovillkorlig kärlek.

Vad säger Allah om mat?

2:168 MÄNNISKOR! Ät av det som jorden ger och som är tillåtet och hälsosamt, och följ inte i Djävulens spår; han är sannerligen er svurne fiende.
[5:4] De frågar dig vad som är tillåtet för dem. Säg: "All god, hälsosam föda är tillåten för er." [Tillåtet är] också vad sådana djur fångar åt er som ni dresserar för jakt och lär något av det som Gud har lärt er; men uttala Guds namn över det och frukta Gud - Gud är snar att kalla till räkenskap.
[5:96] Det som fiske i hav [och andra vatten] kan ge och allt ätligt som kan hämtas därifrån är tillåtet för er, till nytta och glädje för er och för dem som befinner sig på resa, medan jakt till lands är förbjuden för er under pågående vallfärd. Och frukta Gud - det är till Honom ni skall samlas åter.
22:30] Detta [är vad Gud har föreskrivit]; den som håller Guds bud och förbud i ära skall ha det till godo hos sin Herre. [Köttet av alla] boskapsdjur är tillåtet för er med undantag av vad som särskilt sagts vara förbjudet. Håll er på avstånd från den smutsiga [synden att dyrka] falska gudar och avhåll er från lögnaktigt tal.
[6:145] Säg [Muhammad]: "I det som har uppenbarats för mig finner jag ingenting ätbart som är förbjudet utom självdöda djur, spillt blod eller svinkött - det är orent - eller det som i synd offrats till någon annan än Gud." Men den som tvingas [att äta sådant av hunger] - inte den som överträder [förbuden] av trots eller som går längre [än hungern driver honom] - [skall finna att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Om du skulle äta av sådant som inte är tillåtet, gör som Allah, be om förlåtelse och förlåt dig själv för ditt misstag. Om Allah är beredd att förlåta dig, kan du också göra det. Allah vill inte skuldbelägga någon för de misstag de gör, utan bara förbereda dem så att de når en högre medvetandegrad.

Allting i Universum är energi, det vill säga det rör sig hela tiden och vibrerar. Planeterna rör sig runt solen, atomerna rör sig runt kärnan. Ingenting är stilla. Allting rör sig och vibrerar, mer eller mindre långsamt, och det gör även vi människor.
Det som skiljer människor från allt annat är att Allah har gett människor och jinn en själv, ett medvetande som kommer från Honom, men det betyder fortfarande att vi är starkt sammankopplade med allting runtomkring oss och att vi både påverkar och påverkas av allting, inklusive maten vi äter.
Allting rör sig i vågor och allting kan påverka eller påverkas av varandra. Därför är det också så att vi som lever i en tredimensionell värld också kan påverka den liksom man påverkar och påverkas av den fyrdimensionella världen, den värld där jinn vistas. En värld som vi inte kan se, men om man är jinn kan se vår värld.
Genom matematiken har vi lyckats förstå hur en jinn kan leva i en fyrdimensionell värld och på så sätt interagera med oss, men för de mindre matematiska människorna är det snarare så att jinnen gör sig påmind genom hur de får dig att må och tänka. Vi ska vara försiktiga och inte blanda ihop vad som är jinn och vad som är Allah. Det är en stor skillnad. Jinn är skapade och därför energi, medan Allah inte är skapad utan evig. Allah har förbjudit alla muslimer som vill nå en högre medvetandegrad att lyssna på musik, eftersom musik sänker den, medan det för en väldigt ledsen person kan kännas effektivt att lyssna på musik eftersom den faktiskt höjer hans eller hennes medvetandeförmåga.
Eftersom de flesta muslimer idag är på samma nivå som resten av världens befolkning i form av medvetandenivåer, är det inte konstigt att de gillar att lyssna på musik, då deras energier är väldigt låga. Då de inte läser Koranen som ökar deras frekvens tre-fyrdubbelt så mycket, känner de ett stort behov av att lyssna på musik för att ”må bättre”. Men de kommer aldrig att komma förbi den nivån om de inte går vidare i sin ”rening” av sig själv, för att nå samma nivå som den profeterna, änglarna och andra muslimer som har högre medvetandenivå än de själva har.

Det är där maten spelar in. För att öka sin medvetandeförmåga måste man börja bli medveten hur maten spelar in på den. Allah har tillåtit all föda för oss, utom ett par. Vi kan äta vilt, allt som lever i vatten, boskapsdjur, rött kött, kyckling, andra fåglar, ägg, mjölk, levande föda, bönor, linser, nötter, frukt och grönsaker samt den bästa drycken av alla, vatten. Detta är tillåtet för oss, men för att komma ännu högre i medvetandenivå måste vi gå ett steg till: fastan.

As-siyam, fastan, betyder att avhålla sig från någonting. Det finns två typer av fasta, den obligatoriska och den frivilliga.

[2:185] För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.

Alla muslimer fastar under Ramadan. Profeten Muhammad förklarar vad som händer när man fastar. Tiden mellan de fem dagliga bönerna, två påföljande fredagsböner och två påföljande Ramadanmånader sonar och gottgör för allt som hänt under dessa perioder, förutsatt att man inte begått större misstag. Vad jag tolkar det som är att medvetandegraden har ökats så mycket att alla negativa känslor försvinner, eftersom ens handlingar påverkar ens känslor. När vi fastar avhåller vi oss från bråk och ilska och argumenteringar, grubblier, sådant som skapar oro och sorg och allt som skapar rädsla. När vi fastar gör vi bara en sak, vi lovar och prisar Allah i bönen, vilket stärker hjärtat och därmed också glädjen.

Ett stort misstag många muslimer gör är att de frångår vad Allah har föreskrivit. Alla ska fasta som är friska. Det är förutsättningarna för att komma högre i medvetandenivån. Eftersom fastan är påfrestande för kroppen, då den håller på att rena den, krävs det att ingenting annat håller på att renas. Har man en bakterieinfektion kämpar immunförsvaret på att bekämpa det och därför är inte fastan lika effektiv, ja till och med skadlig, eftersom binjurarna inte bara måste kämpa på med bakterierna utan också med själva rengöringen av kroppen.

Men om du är frisk och hälsosam gör fastan att du kan nå en högre medvetandenivå. Eftersom kropp och själ hör ihop, så gör också maten och medvetandet det. Fastan renar levern, njurarna, ja, hela kroppen, vilket är nödvändigt som förberedelse för en högre nivå i medvetandet. Men är man sjuk kan man inte nå den oavsett om man fastar eller inte och till och med förvärra läget och fördröja läkningen, och Allah vet bättre.

18 timmars fasta per dag under en månad, vad gör det med kroppen? Mindre blod kommer att gå från hjärtat till matsmältningsystemet, vilket innebär att mer blod kommer att skickas till andra organ. Kroppen gör sig av med kolesterolet som ligger i artärerna under den här tiden. Lungorna avgiftas, magsäcken använder sig av fastan för att göra sig av med allt som inte ska vara där, vilket gör att matsmältningen blir effektivare. Även tarmarna använder sig av fastetiden för att rena sig själv från allt som inte ska vara där, vilket gör tarmarna ännu effektivare. Levern förser kroppen med glykogen som är kroppens andra energikällan och bryter ner protein och bryter ner fett för att förse kroppen med energi. Under fastan jobbar njurarna med att öka dialysen, dvs processen då man bryter ner salt och vatten, vilket sänker blodtrycket. Ramadan kan vara mycket fördelaktig för oss, mentalt, fysiskt och spirituellt, så länge man äter rätt mat och inte anstränger sig fysiskt.

Har man dock binjuretrötthet är det inte fasta som gäller. Dina binjurar är inte större än två valnötter, men är ansvariga för att hantera något mycket viktigt, din stress. Om man känner kronisk trötthet är det mycket väl binjurarna som är ansvariga. Den största orsaken till binjuretrötthet är stress, som kan vara emotionell stress, fysisk stress eller mental stress. Om binjurarna är trötta påverkar detta humöret och man får depression, trötthet, viktuppgång och sömnproblem.

På samma sätt kan man koppla samman levern med ilska. Är man ofta arg kan det bero på en sjuk eller överbelastad lever. Har man anemi kan det bero på att mjälten inte fungerar. Orsaken kan vara att man tänker för mycket. Har man astma kan det bero på att lungorna inte fungerar och orsaken kan vara starka känslor av oro eller sorg som ligger bakom. Fungerar inte njurarna kan orsaken vara rädsla. Renar man dessa organ med fasta kommer också känslorna att försvinna.
Eftersom levern renas kommer ilskan att försvinna. Allah har också sagt till den som fastar, för att hjälpa reningen på traven, att vi ska påminna oss själva genom att upprepa: Jag fastar, jag fastar, jag fastar, när vi blir arga så att vi inte lägger på levern något mer.
Eftersom man renar lungorna kommer starka känslor av oro eller sorg att försvinna under Ramadan.
Eftersom njurarna renas kommer rädslor att försvinna.
Men för att detta ska vara effektivt krävs det att vi tar hand om våra binjurar och gör oss friska.
När binjurarna är trötta blir de det i tre steg.

I första steget blir dina kortisolnivåer höga och du är under mycket stress. Oftast är det mycket trevlig stress. Kanske är du student eller nybliven förälder, vilket är stressigt, men du trivs och känner dig laddad och levande, mer än någonsin. Du behöver det. Din kropp kräver det. Det är som en träningsövning. Men nyckeln är anpassning och motståndskraft för att kunna ta hand om den stressen, njuta av den och dra fördel av den och sedan lösa upp den.
Om du inte vilar och återhämtar dig tillräckligt kommer binjurarna att bli överbelastade, vilket gör att dina kortisolnivåer och det är då många upptäcker att de har problem.

Om de förblir kvar i hög-kortisolstadiet för länge kommer du att gå till andra nivån. Det betyder att kortisolnivåerna kommer att avta. Det är då människor börjar att gå upp i vikt. Det är då man inte längre kan sova ordentligt. Det är då sexlusten börjar att avta. Det är då man vet att man har hälsoproblem.

Om du förblir i stadie två alldeles för länge, och misslyckas med att ändra din livsstil för att förändra binjurarnas tillstånd genom att äta rätt, vila ordentligt, träna, kommer du att komma till nivå tre. Här är dina binjurar utbrända och dina kortisolniåer är lägre än någonsin, vilket gör att du känner dig kroniskt trött och du är oförmögen att återhämta dig och bli energisk trots att du vilar dig.

För att beskriva hur det känna att vara frisk liksom att vara sjuk kan vi säga att kortisolnivåerna är små energienheter. På morgonen vaknar du normalt med omkring 20 enheter energi. När du lägger dig är de nere på runt två. Det är normalt och gör att du känner dig normal och du sover lätt och bra. Men många vaknar av minskade kortisolnivåer, vilket gör att man känner sig uttröttad trots att man just sovit. Och många går till sängs med förhöjda kortisolnivåer, vilket gör att det är omöjligt att stänga av hjärna och somna.

Det finns tre anledningar till binjurarnas disfunktion.
  1. Emotionell stress, vilket ofta härleds från sorg eller förlust.
  2. Dålig kosthållning: Att äta alldeles för mycket kolhydrater som många muslimer gör genom stort intag av couscous, socker i teer och ris, kan påverka kortisolet och en viss grupp av kortikosteroider (ett blodtrycksstabiliserande hormon). En an vde viktigaste sakerna som kortisolet gör är att reglera immunförsvaret in din mage som kontrolleras av kortisolet. Om du är stressad kommer immunförsvaret i din mage att lida och förstöras och en bra bakterie ger plats för en dålig, vilket skapar immunologisk felreglering som är centrerad i och runt din mage. Två saker som kan hjälpa mot detta är att regelbundet äta fermenterad mat och äta en diet med lite socker och kolhydrater.
  3. Kronisk inflammation i din kropp: Inflammation är kännetecknet på alla sjukdomar du kan tänka på, allt från diabetes till cancer, och när den är kronisk stressar det systemet, inklusive binjurarna. En strategi för att hjälpa inflammationen att försvinna är att grunda sig i jorden, vilket inte kräver mer än att ta av sig skorna och gå barfota utomhus, helst på daggvått gräs eller stranden. Genom att sammanlänka dina hälar med jorden kommer det att öka inströmningen av fria elektroner till din kropp vilket hjälper till att få inflammationen att försvinna, tack vare den anti-inflammatoriska handlingen.

Alla inflammationssjukdomar och följdsjukdomar kommer av samma ursprung. När kroppen blir sur börjar inflammationerna härja. Även känslor skapar surhet i kroppen och därför är det viktigt att göra sig av med negativa människor eller stressfulla situationer i livet som påverkar dig och din hälsa. Inflammationen börjar genom att kroppen måste reglera sig för att förhindra försurningen. Detta gör den genom att ta vitaminer och mineraler från kroppen, om man inte äter rätt mat. Först tar kroppen mineralerna från skelettet, vilket leder till osteoporosis och ryggont.
Därefter tar kroppen kalcium och natrium från käkarna. Om du någonsin fått ont i käkarna är det en begynnande inflammation. Den kallas också för arthritis.
Nästa steg i inflammationsprocessen är musklerna och ligament vilket gör att man lätt får blåmärken och sår. Syran i musklerna ger fibromyalgi.
Därefter tar kroppen från sina depåer i gallblåsan och matsmältningssystemet. Man får också problem med arrytmi (i hjärtat), angina (halsont), smärta i tarmarna, colitis, diarré, Chrons, IBS.
Därefter måste kroppen som nu börjar bli uttömd ta från esophagus, njurarna, huden, lungorna, vilket orsakar astma, näsrinning och öronproblem. Man får också urinproblem.
När ph-värdet sjunkit så mycket som 7.41 till 7.35 kommer den att lägga kolesterol i artärerna för att skydda sig från ph-obalansen.
När kroppen gått så långt att den inte längre kan stjäla mineral från kroppen börjar levern att producera ammoniak för att neutralisera syran. Detta orsakar att ph-t sjunker till strax över 7.0.
När levern förlorar sin förmåga att producera ammoniak börjar cellerna att bada i flytande syra. Då använder kroppen som sista utväg sina enzymer för att bryta ner abnormala celler i kroppen, vilket de misslyckas med eftersom de kräver att kroppen har rätt ph på 7.41 för att kunna fungera, vilket innebär att kroppen inte längre kan skydda sig från tillväxt av abnormala celler och cancer utvecklas.
Socker i alldeles för stora mängder, både genom rent socker och för mycket kolhydrater föder cancercellerna.

Tänk på att känslor också påverkar ph-värdet i kroppen. Ju negativare känsorna är, desto lägre ph får kroppen.

Hjälper fasta att rena binjurarna?
En av de mest effektiva metoderna för att kontrollera vikten och insulinet är att fasta genom att hoppa över frukosten. Kroppen använder sig av socker och fett för att skapa energi och man har runt sex till åtta timmars förråd innan de tar slut, därefter tar enzymerna som är anpassade för att bränna fettet slut och man kan inte längre bränna fett, vilket gör att du går in i en gräslig cykel. När man hoppar över frukosten kommer man att förlora sin förmåga att bränna fett. Däremot, om du fortsätter att fasta mer än 12 timmar kommer du att uppregulera dina enzymer och de börjar återigen att bränna fett, medan enzymerna som förbränner kolhydrater minskar, vilket gör att kroppen går in i en fettbrännande tillstånd. Detta har tre fördelar:
  1. Din hunger under fastan för skräpmat och socker försvinner. Det är nästan som magi.
  2. Du kan normalisera ditt kroppsfett och
  3. din kroppsvikt går ner, om du inte är väldigt muskulös, eftersom det inte minskar din muskelmassa.

Men, och det är ett stort men, du måste vara rätt hälsosam innan din kropp kan anpassa sig till fastan.
Det är väldigt svår att för en person att ha normal energi och bränna fett när deras metabolism är helt förstörd. Ju mer dysfunktionell ditt kortisol är, desto mer sabbad är din metabolism.
Så om du lider av binjuretrötthet, på grund av alldeles för stor mental, fysisk eller emotionell stress, tänk på att fasta kanske inte är en så god idé.

De som inte ska fasta är de unga, gamla, resande, gravida, ammande kvinnor, kroniskt sjuka och svaga. De med binjuretrötthet är kroniskt sjuka. Gravida och ammande har tillåtelse att fasta om de känner att de klarar av det. De som tillfälligt är sjuka ska inte heller fasta, men de måste tilsammans med de som reser, ta igen de dagar de missat. Även den som är frisk men som håler på att bli sjuk kan också bryta fastan. Om en sjuk person fastar och insisterar på att fortsätta fasta, trots nackdelarna med det, hans fasta kommer att vara giltig, men illa omtyckt, för han accepterade inte Allahs påbud och medgivande (som för vissa ses som förmån och för andra som en eftergift).

Det är i islam också förbjudet att fasta alla dagar under året. Om man fastar frivilliga dagar kan man också bryta fastan. Profeten sa: Den som fastar frivilligt är ansvarig för sig själv. (Ahmed, ad-Daraqutni, Al-Baihaqi.

När man bryter fastan gör man det helst med färska dadlar. Om det inte finns, med torkade dadlar och om det inte finns, med vatten. Man bryter också fastan innan man ber maghrib-bönen. Sedan är det inte sunnah att äta någonting mer utan ett frivilligt val. Profeten Muhammad brukade inte äta mer än dadlar och dricka vatten under flera dagar. Meningen med natten är att man tillbringar den med att läsa Koranen, vilket kommer att rena en ytterligare och öka ens närhet till Allah.

Allah har beordrat muslimer en massa saker och påmint dem om att de inte ska känna skam, skuld, hat, sorg och ånger, rädsla, besvikelse, ilska eller arrogans. Vissa handlingar (som kallas för stora och små synder) skapar dessa känslor i längden, eftersom de antingen påverkar en mentalt, fysiskt eller emotionellt på ett negativt sätt. Allah har beordrat oss att göra vissa saker för att komma högre upp i medvetandenivån och närmare Allah. Ju ”renare” vi är (fria från negativa känslor som har olika ursprung), desto närmare Allah kommer vi.
Om vi känner dessa negativa känslor kommer vi att lida och Allah vill att vi kommer ifrån detta. Känner vi oss hyperaktiva och förvirrade är vi också på ”fel väg”. Våra målsättningar i livet är oklara och vi hoppar från det ena projektet till det andra och stressar hela tiden både oss själva och omgivningen.

Ju närmare man är Allah, desto bättre mår man. För att komma närmare Allah måste vi kämpa med oss själva, våra tankar och känslor. Hur vet vi då om vi är på rätt väg?
När du känner dig glad och produktiv är du på rätt väg. Du känner dig modfylld, tillitsfull och optimistisk.
[3:126] Gud lät detta [sägas] enbart för att inge er nytt hopp och stilla oron i era hjärtan - segern kan inte komma från någon annan än Gud, den Allsmäktige, den Vise -
[16:89] [Påminn dem om] den Dag då Vi från varje samfund skall låta ett vittne ur deras egna led stiga fram [som skall vittna] mot dem! Och dig har Vi gjort till vittne mot dem [som du har nått med budskapet]. Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till dem som har underkastat sig Guds vilja!

Koranen
För att ge människorna vägledning (igen) gav Allah oss Koranen som vägledning. Den är en vägledning för alla oavsett vilken nivå man är på i sin tro. Antingen ökar ens tro eller så minskar den och det går upp och ner för de flesta. Tyvärr stannar mångas tro i en väldigt svag form som ter sig som sorg, oro, ilska och rädsla. För att överkomma det krävs det att man går vidare och lär sig mer om hur man ”renar” sig. Allah har sagt att man renar sig på många sätt, men de grundläggande är att man tvättar sig och sina kläder fysiskt, ber fem gånger om dagen och nattbön, ger zakah, åker på Hajj, fastar och ger saddaqa. Därtill finns det många hadither om hur man ytterligare renare sig. Allah har sagt hur viktigt det är med att kontrollera alla sina sinnen och sina tankar och känslor. Allah har också sagt hur vi ska göra för att inte bara rena oss själva (våra tankar och känslor), till exempel genom att välja hur man beter sig, vad man säger, hur man rör sig, kroppsspråk, ögonrörelser, vilket sällskap som är bäst för en, vilka aktiviteter som hjälper en att närma sig Allah.
[2:185] För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.

Vilken nivå är du i islam? Hur nära Allah är du?
Om du fortfarande känner dig deprimerad, sorgsen, orolig, rädd eller arg, så är du fortfarande på fel sida av vägen. Du måste börja ändra din livsstil, dina tankar och dina känslor. Dina känslor är din indikation på hur nära Allah du är. Den lägsta nivån är när du känner dig modig och börjar sluta kritisera människor, muslimer och dig själv.

1. Det första du kommer att känna är mod på vägen till Allah. Det gör du genom att tillåta människor att fela, genom att inte bry dig om dem, annat än att påminna dem med Allahs ord som står i Koranen. Du ökar också din känsla av mod genom att göra dhikr. Genom att följa islams påbud, som fasta, saddaqa och så vidare kommer du att känna din stärkt och du fylls av en själva av att allt är möjligt. Du är redo för nästa nivå.
[8:11] [Minns hur] Han ingav er ett stort lugn och en känsla av trygghet och lät ett regn falla från himlen för att rena er och lossa Djävulens smutsiga [grepp] om era [sinnen], stärka ert mod och göra er stadiga på foten.
[8:46] Och lyd Gud och Hans Sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Gud är med de uthålliga.
Det första du känner, den svagaste av medvetandenivåerna, är modet. Antingen har man den eller så sviker den oss:
[8:46] Och lyd Gud och Hans Sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Gud är med de uthålliga.

2. Genom att släppa taget om allt materiellt i livet och gamla negativa känslor och minnen och sätta din tillit till Allah kommer du att känna att du har förmåga att göra mer än tidigare. Du känner dig nöjd med din livssituation.
[9:59] Det vore bättre om de nöjde sig med vad Gud och Hans Sändebud ger dem och sade: "Vi litar till Gud för våra behov och Gud skall av godhet ge oss [vad vi behöver - ge oss det] genom Sitt Sändebud. Vi sätter vårt hopp till Gud.
3. Nästa steg som du uppnår är hoppfullhet. Allah pratar mycket om hopp i Koranen. Du kommer att känna din inspirerad och du kommer att börja smitta av dig på andra med din inspiration. Du är villig att göra vad som krävs av dig för att komma ännu närmare Allah. Du känner dig optimistisk och du börjar att fokusera på dina tankar och avsikter mera.
[17:105] VI HAR uppenbarat denna [Koran] med sanningen och med sanningen har den stigit ned - och dig [Muhammad] har Vi sänt enbart som förkunnare av ett glatt budskap om hopp [för människorna] och som varnare -

4. Nästa steg är en känsla av harmoni. Du börjar bli vänlig mot människor. Du har överseende med alla människor och accepterar dem som de är. Du accepterar också Allahs budskap och ber om förlåtelse i din bön, för dig själv och för andra. Du förlåter dig själv, vilket gör att du håller på att förändras inifrån.
[2:268] Djävulen hotar er med fattigdom och uppmanar er att begå skamlösa handlingar, men Gud lovar er Sin förlåtelse och Sin nåd. Gud når överallt och Han vet allt.
[2:286] Gud lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Det goda han har gjort skall räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort skall läggas honom till last. Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. Herre! Lägg inte på oss en sådan börda som den Du lade på våra föregångare. Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!"
[3:17] de tålmodiga och uthålliga, de sanningsenliga, de som ödmjukt böjer sig under Hans vilja, de som ger av sitt åt andra och som i den tidiga gryningen ber om Guds förlåtelse för sina synder.

5. När du kommit så här långt börjar du fundera på Allahs skapelse. Du skaffar dig kunskap om världen, forskar, studerar, läser Koranen i lyktan av den nya kunskapen och inser att Allah är vis och att allt som står i Koranen är sant. Du förstår hur allt hänger ihop, även om du inte kan förklara allting eftersom mycket fortfarande är abstrakt, men du förstår intuitivt hur allt hänger ihop.
[34:28] VI HAR sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hoppoch som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].

6. Nu har du kommit så långt att du känner kärlek mot alla. Du tycker till och med att människor som inte alls verkar vänliga, som andra ser som onda, har något gott i sig. Ditt tålamod är stort och ditt överseende med folks humör och åsikter är stark. Du reagerar inte längre med annat än kärlek, förståelse och förnuft mot andra människor, nästan som profeten gjorde med människorna. Du känner äkta tacksamhet för allting i livet och gör mycket dhikr och ber mycket. Alhamdolillah är ett ord du använder ofta.
[18:28] Och ha tålamod med dem som morgon och afton anropar sin Herre och söker Hans välbehag och vänd dig inte ifrån dem för att i stället vila ögonen på denna världens pomp och ståt. Och lyssna inte till den vars hjärta Vi har låtit förbli [kallt och] likgiltigt inför tanken på Oss och som [bara] frågar efter det som behagar honom själv. För honom är allt hopp [om räddning] ute.
[18:110] Säg: "Jag är bara en vanlig människa som ni. Genom uppenbarelsen vet jag att er Gud är den Ende Guden. Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter att] leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!
[19:97] Och så har Vi gjort denna [Skrift] lätt att förstå, [förmedlad] på ditt eget språk [Muhammad], just för att du med den skall förkunna ett kärleksfullt budskap om hopp för de gudfruktiga och varna dem som vill bestrida och sätta allt i fråga.

7. Det är först nu som du kommer att intressera dig för änglarna mer än någonsin. Du ber bönerna i tid, du längtar till dem. Du ber till och med nattbön och lägger märke till saker andra struntar i, tuppen som gal när människor dör, hur internet försvinner strax innan bönen börjar (fem minuter innan). Du känner dig komplett och ensamheten du kanske har känt innan gör dig inget, eftersom du förstår att de flesta inte är på samma nivå som du, men det gör inget. Ensamheten trivs du med och den har förbytts till äkta glädje. Du börjar förstå vem Allah är och studerar hans namn i Koranen mer noggrant.
[60:6] I dem har ni ett gott föredöme, [ett föredöme] för den som ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen med hopp [och fruktan]. Och den som vänder ryggen [åt Gud bör tänka på att] Gud är Den som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.
[2:34] Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam föll de ned utom Iblees som vägrade, full av högmod, och blev en av dem som förnekar sanningen.
En muslim som dyrkar Allah och älskar honom frivilligt, i motsats till änglarna som prisar Hans namn ofrivilligt, är i Allahs ögon upphöjd över änglarna.
[3:18] GUD [SJÄLV] vittnar - och [så gör] änglarna och de som har kunskap - att det inte finns en annan gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen annan gud finns än Han, den Allsmäktige, den Vise.

8. Nästa steg kommer du att känna dig lugn och tillfreds med livet. Du känner dig tursam och ser hur perfekt Allahs skapelse är. Din favoritsysselsättning är nattbönen och att stärka din medvetandenivå och närhet till Allah. Du fokuserar med all din mentala kapacitet och hjärta på islam och hur du kan närma dig Allah och renhet.
[27:59] SÄG: "Gud ske lov och pris! [Hans] fred över dem som Han har utvalt bland Sina tjänare!" Är inte Gud förmer än det som de vill sätta vid Hans sida?
[28:55] Och när de hör lättsinnigt tal, drar de sig undan och säger: "Vi får svara för våra handlingar och ni får svara för era handlingar; fred över er! Vi söker inte sällskap med dem som inte känner [skillnaden mellan rätt och orätt]."
[50:34] [Och de skall hälsas med orden:] "Stig in i fred [i paradiset]! Detta är den Dag som inte har något slut!"
[97:5] [Natten andas] fred till dess dagen gryr!


tisdag 24 december 2013

Sverigedemokraterna som Eu's toppledare - hur skulle det bli?Om Sverigedemokraterna skulle bestämma i EU, hur skulle reaktionerna bli då runtom i Europa?

Låt oss se på Sd's hemsida:

"Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen."

Så länge låter väl allt bra. Låt oss titta vidare på deras manifest.

"Nej till splittringspolitik

Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel."

Nu blir jag väldigt nyfiken på h u r det här ska gå till? Vilken syn på jämställdhet är det man menar, yttrandefrihet, demokrati och vad som är rätt och fel är det som gäller? Den svenska? Vad är den svenska synen på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och rätt och fel? Jag har ingen aning. Kanske får vi klarhet om vi går vidare i deras manifest.

"En stark och gemensamt finansierad välfärd

Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i god och väl fungerande familj."

Mmm. låter som en underbart gräddad kaka, vill äta upp varenda smula av deras härliga idéer. Så varför leder inte de Sverige?

Vi ser vidare på deras manifest.

"Varken ett höger- eller vänsterparti

Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken."

Låter väl ideologiskt. Som de vill plantera massor av körsbärsträd i körsbärsdalen. Här kommer jag på min ridande vita häst på studs, för vem vill inte dit?

Nej, jag måste gå vidare och se vad de skriver mer.

"Invandring

För att komma tillrätta med integrationen måste invandringen till Sverige (läs Eu) kraftigt begränsas till en nivå där det finns möjlighet för invandrarna att anpassa sig till det svenska samhället. Dessutom ska flyktingpolitiken fokusera på att hjälpa så många som möjligt."

De invandrare som de syftar på är de som kommer utanför Sverige, men om vi tillämpar detta på Eu istället så innebär det att alla i Eu rör sig fritt medan alla utanför ska begränsas tillgång till unionens fördelar (fred och social rättvisa).

Är detta fel? Både ja och nej. Men om det behöver vi inte argumentera mera om just nu. Vi går vidare.

"Brottslighet

Krafttag mot brottsligheten måste tas genom att Polis och rättsväsende ges större resurser att motverka och beivra brott. Dessutom ska straffen kraftigt skärpas för att stå i rimlig proportion till det begångna brottet."

Kanske är det här som vi har lösningen. Kanske kan vi hjälpa människor med brottsliga bekymmer genom att låsa in dem?

"Äldreomsorg

De äldre ges en trygg och värdig ålderdom genom att vården och omsorgen förbättras, maten får högre kvalitet och sociala aktiviteter erbjuds. Dessutom ska inte pension straffbeskattas."

Vilken utopi. Undrar varför jag som muslim inte är sverigedemokrat? Det är ett ideologiskt parti ju....

"Vi tror på en effektiv och human flyktingpolitik till hjälp för de behövande. Sverigedemokraterna ställer sig bakom asylrätten men önskar eftersträva att flyktingar så långt det är möjligt ska erbjudas hjälp i närområdet. I riksdagen är Sverigedemokraterna det parti som vill lägga mest pengar på att hjälpa flyktingar i sina närområden. Det är i tredje världen flertalet av världens flyktingar befinner sig och det är där hjälpen behövs. Genom att inrikta resurserna på att hjälpa flyktingar på plats kan vi bidra till rädda fler liv och hjälpa fler än vad vi gör idag.

För att invandring ska ha någon positiv effekt på de offentliga finanserna krävs det att den invandrade befolkningen har samma sysselsättningsgrad och samma genomsnittsinkomst som den befolkning som fanns innan. Vi kan i nuläget se att den invandrade delen av befolkningen i genomsnitt har en tio procentenheter lägre arbetsfrekvens än den inhemska. Det innebär en stor kostnad och belastning för samhället. Det är resurser som vi hellre skulle lägga på en trygg och värdig ålderdom, krafttag mot brottsligheten, trygghet för landets kvinnor, hjälp till flyktingar i närområdet och en rättvis arbetsmarknad."

Men hur ska man göra det här egentligen och har de kunnat förverkliga detta i verkligheten? Har de lyckats med sina ambitioner? Vad hjälper det om människor mördas och det enda sättet att överleva är att fly därifrån?

Nä, det måste vara något annat som gör att inte alla gillar sverigedemokraterna och varför är muslimerna så arga på dem. Förstår inte...

Skänker du pengar till tiggare?

Eu karta - vilka är våra utsatta områden?


Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) vill som enda partitopp inte svara på frågan om han skänker pengar till tiggare.

Så här tycker han om tiggeri:

"– Vad jag gör med mina pengar, det tycker jag är privat och det går jag inte in på.

Moderatledaren ser framför allt tiggeriet som ett europeiskt problem.

– Att så många fattiga kommer hit återspeglar framför allt situationen i Rumänien. Det bottnar i den väldigt utdragna lågkonjunktur som vi har sett sedan 2008 och som därefter har drabbat stora delar av Europa på ett tydligt sätt. Det finns en omfattande fattigdom också med länder som har kommit in i EU.

Receptet är, menar Fredrik Reinfeldt, att EU måste se till att stärka fler av sina medlemsländer.

– Det är viktigt att EU för en social politik och en tillväxtpolitik också i Rumänien och Bulgarien så att människor kan föra ett anständigt liv där de bor och har sina familjer snarare än att de ska åka till andra länder för att tigga.""

Det här får mig att dra en parallell mellan Sverige utsatta grupper som finns i Malmö, Göteborg och Stockholm och de utsatta (fattiga) länder i östeuropa som är med i EU. Hur får vi bukt med dessa problem? Kan vi gå tillväga på samma sätt för att "bota" problemen? Räcker det att skicka tillbaka folk till hemländer så som sverigedemokrater tycker? Vilka länder ska rumäner skickas tillbaka till om de bor i Rumänien? Eller romer som bor i Frankrike?  

Frågan är komplex och kräver en grundlig analys. Jag har ingen aning om det har gjorts studier på hur man får bukt på problemen i Eu med fattiga människor. 

Vi har olika lagar att följa, vi har olika system. Ska Eu bestämma att alla länder ska följa samma lagar och samma system? Vilka lagar och system ska vi då följa? Frankrikes? Vilket land har mest problem med tiggeri och fattigdom? 

Självklart är att vi måste hjälpas åt och inte göra som folkpartiets partiledare Jan Björklund tänker, att det är varje enskild fattig persons ansvar att få bukt med problemet.