måndag 13 oktober 2014

Halalslakt - hur upplever djuret det?

Det pågår ett krig mot muslimer och halal-slakt.

Många äter halalslaktat kött idag. Även om jag är Rawfoodist så äter många muslimer fortfarande kött. Det de inte vet är hur man slaktar kor och får. Tyvärr görs det inte på det sätt som islam förespråkar, dvs att man skär så att blodet rinner utan man hugger av huvudet. Skillnaden är stor och olustig.

Alla som har skurit sig gör det av en anledning. Först för att det gör ont, men sedan för att man känner lättnad och lugn.

Såhär berättar en som brukar skära sig hur det känns:

"“People always want to know what it feels like, so I’ll tell you: there’s a sting when you first slice, and then your heart speeds up when you see the blood, because you know you’ve done something you shouldn’t have, and yet you’ve gotten away with it. Then you sort of go into a trance, because it’s truly dazzling—that bright red line, like a highway route on a map that you want to follow to see where it leads. And—God—the sweet release, that’s the best way I can describe it, kind of like a balloon that’s tied to a little kid’s hand, which somehow breaks free and floats into the sky. You just know that balloon is thinking, Ha, I don’t belong to you after all; and at the same time, Do they have any idea how beautiful the view is from up here? And then the balloon remembers, after the fact, that it has a wicked fear of heights.<br />When reality kicks in, you grab some toilet paper or a paper towel (better than a washcloth, because the stains don’t ever come out 100 percent) and you press hard against the cut. You can feel your embarrassment; it’s a backbeat underneath your pulse. Whatever relief there was a minute ago congeals, like cold gravy, into a fist in the pit of your stomach. You literally make yourself sick, because you promised yourself last time would be the last time, and once again, you’ve let yourself down. So you hide the evidence of your weakness under la<x>yers of clothes long enough to cover the cuts, even if it’s summertime and no one is wearing jeans or long sleeves. You throw the bloody tissues into the toilet and watch the water go pink before you flush them into oblivion, and you wish it were really that easy.

Så här ska det gå till:

 
Tyvärr är det inte så industrin gör utan såhär:


Jag är själv raw foodist men slaktar 1 gång per år o ger bort det till fattiga.:


ISIS - en våt dröm

Låter som propagandan som pågått emot muslimerna om slaveri och att ta över makten med våld har uppfyllts - enligt väst's fruktan (massan)/önskningar (regeringen). 

Tyvärr förstår inte massan att detta är ett hjärnkrig - där väst vill ha makt och land och vinning och behålla makten. Därför måste de införa en "fiende" eller många fiender. 

Man kan ju inte lösa problem om det inte finns några - så då måste man skapa problem - vilket man lyckats med. IS är verkligen USAs dröm- ISIS består av "muslimer" men också kommunister m.fl. 

Det är en blandning av människor, skapad för att fortsätta spelet och jakten efter makt och vinningar. PRecis som det inte fanns något kärnbomb i Irak är inte heller ISIS ett "muslimskt" parti - utan bara en våt dröm skapad av VÄST för VÄST och de lyckas i och med all media som varit om "terrorister" och "islamister". 

Man kan ju inte bara sätta igång hur som helst, man måste hjärntvätta folk först och göra dem sinnessvaga! Hmmm. Undrar hur många som går på deras reklam. 

Precis som fluor skulle vara bra för tänderna - ha... 

Kalla mig konspiratoriker - skulle känna mig stolt eftersom jag "ser" sådant de flesta inte ser.

torsdag 26 december 2013

Glöm vanliga dieter och träning - satsa på islams vägledande diet

Grattis!
Du har blivit medveten om Allah och har funnit mycket glädje i islam. Du har en familj och du vet hur du ska göra för att hålla dig frisk, men ditt utseende håller på att förändras och du märker att du inte längre ser lika ung ut som tidigare. Du kan inte längre träna för att hålla dig i form och det gör att du känner dig stressad, eftersom du inte kan kontrollera din egen kropp.
Lign up energy and take action.
Vad du måste göra är att förändra ditt tänkesätt och dina känslor kring din förändrade kropp. Om du straffar dig med skuldkänslor som gör att du känner dig obekväm kommer du att må dåligt, vilket också betyder att du är långt från Allah. Dina avsikter är det som Allah tittar på. Du måste acceptera livet som det är, eftersom du inte kan kontrollera det. Allah kontrollerar livets gång. Det du kan göra är att skapa fred med dig själv och ditt inre.
När du skapar fred med dig själv och låter det vara som det är, livets gång kommer du att känna dig lugn. Säg positiva saker till dig själv. Idag, när jag åt halal-maten, fick jag i mig hälsosam föda och när jag tittade mig i spegeln såg jag Allahs perfekta skapelse. Jag hade en framgångsfull dag idag, eftersom jag kände mig tacksam för det jag hade. Jag kände kärlek istället för hat. Jag terroriserade inte mig i affären idag, utan valde mat som är bra för mig och jag gillade vad jag valde. Jag valde att äta sådant som jag gillade utan att vara arg på mig själv. Du visar dig själv ovillkorlig kärlek.

Vad säger Allah om mat?

2:168 MÄNNISKOR! Ät av det som jorden ger och som är tillåtet och hälsosamt, och följ inte i Djävulens spår; han är sannerligen er svurne fiende.
[5:4] De frågar dig vad som är tillåtet för dem. Säg: "All god, hälsosam föda är tillåten för er." [Tillåtet är] också vad sådana djur fångar åt er som ni dresserar för jakt och lär något av det som Gud har lärt er; men uttala Guds namn över det och frukta Gud - Gud är snar att kalla till räkenskap.
[5:96] Det som fiske i hav [och andra vatten] kan ge och allt ätligt som kan hämtas därifrån är tillåtet för er, till nytta och glädje för er och för dem som befinner sig på resa, medan jakt till lands är förbjuden för er under pågående vallfärd. Och frukta Gud - det är till Honom ni skall samlas åter.
22:30] Detta [är vad Gud har föreskrivit]; den som håller Guds bud och förbud i ära skall ha det till godo hos sin Herre. [Köttet av alla] boskapsdjur är tillåtet för er med undantag av vad som särskilt sagts vara förbjudet. Håll er på avstånd från den smutsiga [synden att dyrka] falska gudar och avhåll er från lögnaktigt tal.
[6:145] Säg [Muhammad]: "I det som har uppenbarats för mig finner jag ingenting ätbart som är förbjudet utom självdöda djur, spillt blod eller svinkött - det är orent - eller det som i synd offrats till någon annan än Gud." Men den som tvingas [att äta sådant av hunger] - inte den som överträder [förbuden] av trots eller som går längre [än hungern driver honom] - [skall finna att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Om du skulle äta av sådant som inte är tillåtet, gör som Allah, be om förlåtelse och förlåt dig själv för ditt misstag. Om Allah är beredd att förlåta dig, kan du också göra det. Allah vill inte skuldbelägga någon för de misstag de gör, utan bara förbereda dem så att de når en högre medvetandegrad.

Allting i Universum är energi, det vill säga det rör sig hela tiden och vibrerar. Planeterna rör sig runt solen, atomerna rör sig runt kärnan. Ingenting är stilla. Allting rör sig och vibrerar, mer eller mindre långsamt, och det gör även vi människor.
Det som skiljer människor från allt annat är att Allah har gett människor och jinn en själv, ett medvetande som kommer från Honom, men det betyder fortfarande att vi är starkt sammankopplade med allting runtomkring oss och att vi både påverkar och påverkas av allting, inklusive maten vi äter.
Allting rör sig i vågor och allting kan påverka eller påverkas av varandra. Därför är det också så att vi som lever i en tredimensionell värld också kan påverka den liksom man påverkar och påverkas av den fyrdimensionella världen, den värld där jinn vistas. En värld som vi inte kan se, men om man är jinn kan se vår värld.
Genom matematiken har vi lyckats förstå hur en jinn kan leva i en fyrdimensionell värld och på så sätt interagera med oss, men för de mindre matematiska människorna är det snarare så att jinnen gör sig påmind genom hur de får dig att må och tänka. Vi ska vara försiktiga och inte blanda ihop vad som är jinn och vad som är Allah. Det är en stor skillnad. Jinn är skapade och därför energi, medan Allah inte är skapad utan evig. Allah har förbjudit alla muslimer som vill nå en högre medvetandegrad att lyssna på musik, eftersom musik sänker den, medan det för en väldigt ledsen person kan kännas effektivt att lyssna på musik eftersom den faktiskt höjer hans eller hennes medvetandeförmåga.
Eftersom de flesta muslimer idag är på samma nivå som resten av världens befolkning i form av medvetandenivåer, är det inte konstigt att de gillar att lyssna på musik, då deras energier är väldigt låga. Då de inte läser Koranen som ökar deras frekvens tre-fyrdubbelt så mycket, känner de ett stort behov av att lyssna på musik för att ”må bättre”. Men de kommer aldrig att komma förbi den nivån om de inte går vidare i sin ”rening” av sig själv, för att nå samma nivå som den profeterna, änglarna och andra muslimer som har högre medvetandenivå än de själva har.

Det är där maten spelar in. För att öka sin medvetandeförmåga måste man börja bli medveten hur maten spelar in på den. Allah har tillåtit all föda för oss, utom ett par. Vi kan äta vilt, allt som lever i vatten, boskapsdjur, rött kött, kyckling, andra fåglar, ägg, mjölk, levande föda, bönor, linser, nötter, frukt och grönsaker samt den bästa drycken av alla, vatten. Detta är tillåtet för oss, men för att komma ännu högre i medvetandenivå måste vi gå ett steg till: fastan.

As-siyam, fastan, betyder att avhålla sig från någonting. Det finns två typer av fasta, den obligatoriska och den frivilliga.

[2:185] För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.

Alla muslimer fastar under Ramadan. Profeten Muhammad förklarar vad som händer när man fastar. Tiden mellan de fem dagliga bönerna, två påföljande fredagsböner och två påföljande Ramadanmånader sonar och gottgör för allt som hänt under dessa perioder, förutsatt att man inte begått större misstag. Vad jag tolkar det som är att medvetandegraden har ökats så mycket att alla negativa känslor försvinner, eftersom ens handlingar påverkar ens känslor. När vi fastar avhåller vi oss från bråk och ilska och argumenteringar, grubblier, sådant som skapar oro och sorg och allt som skapar rädsla. När vi fastar gör vi bara en sak, vi lovar och prisar Allah i bönen, vilket stärker hjärtat och därmed också glädjen.

Ett stort misstag många muslimer gör är att de frångår vad Allah har föreskrivit. Alla ska fasta som är friska. Det är förutsättningarna för att komma högre i medvetandenivån. Eftersom fastan är påfrestande för kroppen, då den håller på att rena den, krävs det att ingenting annat håller på att renas. Har man en bakterieinfektion kämpar immunförsvaret på att bekämpa det och därför är inte fastan lika effektiv, ja till och med skadlig, eftersom binjurarna inte bara måste kämpa på med bakterierna utan också med själva rengöringen av kroppen.

Men om du är frisk och hälsosam gör fastan att du kan nå en högre medvetandenivå. Eftersom kropp och själ hör ihop, så gör också maten och medvetandet det. Fastan renar levern, njurarna, ja, hela kroppen, vilket är nödvändigt som förberedelse för en högre nivå i medvetandet. Men är man sjuk kan man inte nå den oavsett om man fastar eller inte och till och med förvärra läget och fördröja läkningen, och Allah vet bättre.

18 timmars fasta per dag under en månad, vad gör det med kroppen? Mindre blod kommer att gå från hjärtat till matsmältningsystemet, vilket innebär att mer blod kommer att skickas till andra organ. Kroppen gör sig av med kolesterolet som ligger i artärerna under den här tiden. Lungorna avgiftas, magsäcken använder sig av fastan för att göra sig av med allt som inte ska vara där, vilket gör att matsmältningen blir effektivare. Även tarmarna använder sig av fastetiden för att rena sig själv från allt som inte ska vara där, vilket gör tarmarna ännu effektivare. Levern förser kroppen med glykogen som är kroppens andra energikällan och bryter ner protein och bryter ner fett för att förse kroppen med energi. Under fastan jobbar njurarna med att öka dialysen, dvs processen då man bryter ner salt och vatten, vilket sänker blodtrycket. Ramadan kan vara mycket fördelaktig för oss, mentalt, fysiskt och spirituellt, så länge man äter rätt mat och inte anstränger sig fysiskt.

Har man dock binjuretrötthet är det inte fasta som gäller. Dina binjurar är inte större än två valnötter, men är ansvariga för att hantera något mycket viktigt, din stress. Om man känner kronisk trötthet är det mycket väl binjurarna som är ansvariga. Den största orsaken till binjuretrötthet är stress, som kan vara emotionell stress, fysisk stress eller mental stress. Om binjurarna är trötta påverkar detta humöret och man får depression, trötthet, viktuppgång och sömnproblem.

På samma sätt kan man koppla samman levern med ilska. Är man ofta arg kan det bero på en sjuk eller överbelastad lever. Har man anemi kan det bero på att mjälten inte fungerar. Orsaken kan vara att man tänker för mycket. Har man astma kan det bero på att lungorna inte fungerar och orsaken kan vara starka känslor av oro eller sorg som ligger bakom. Fungerar inte njurarna kan orsaken vara rädsla. Renar man dessa organ med fasta kommer också känslorna att försvinna.
Eftersom levern renas kommer ilskan att försvinna. Allah har också sagt till den som fastar, för att hjälpa reningen på traven, att vi ska påminna oss själva genom att upprepa: Jag fastar, jag fastar, jag fastar, när vi blir arga så att vi inte lägger på levern något mer.
Eftersom man renar lungorna kommer starka känslor av oro eller sorg att försvinna under Ramadan.
Eftersom njurarna renas kommer rädslor att försvinna.
Men för att detta ska vara effektivt krävs det att vi tar hand om våra binjurar och gör oss friska.
När binjurarna är trötta blir de det i tre steg.

I första steget blir dina kortisolnivåer höga och du är under mycket stress. Oftast är det mycket trevlig stress. Kanske är du student eller nybliven förälder, vilket är stressigt, men du trivs och känner dig laddad och levande, mer än någonsin. Du behöver det. Din kropp kräver det. Det är som en träningsövning. Men nyckeln är anpassning och motståndskraft för att kunna ta hand om den stressen, njuta av den och dra fördel av den och sedan lösa upp den.
Om du inte vilar och återhämtar dig tillräckligt kommer binjurarna att bli överbelastade, vilket gör att dina kortisolnivåer och det är då många upptäcker att de har problem.

Om de förblir kvar i hög-kortisolstadiet för länge kommer du att gå till andra nivån. Det betyder att kortisolnivåerna kommer att avta. Det är då människor börjar att gå upp i vikt. Det är då man inte längre kan sova ordentligt. Det är då sexlusten börjar att avta. Det är då man vet att man har hälsoproblem.

Om du förblir i stadie två alldeles för länge, och misslyckas med att ändra din livsstil för att förändra binjurarnas tillstånd genom att äta rätt, vila ordentligt, träna, kommer du att komma till nivå tre. Här är dina binjurar utbrända och dina kortisolniåer är lägre än någonsin, vilket gör att du känner dig kroniskt trött och du är oförmögen att återhämta dig och bli energisk trots att du vilar dig.

För att beskriva hur det känna att vara frisk liksom att vara sjuk kan vi säga att kortisolnivåerna är små energienheter. På morgonen vaknar du normalt med omkring 20 enheter energi. När du lägger dig är de nere på runt två. Det är normalt och gör att du känner dig normal och du sover lätt och bra. Men många vaknar av minskade kortisolnivåer, vilket gör att man känner sig uttröttad trots att man just sovit. Och många går till sängs med förhöjda kortisolnivåer, vilket gör att det är omöjligt att stänga av hjärna och somna.

Det finns tre anledningar till binjurarnas disfunktion.
  1. Emotionell stress, vilket ofta härleds från sorg eller förlust.
  2. Dålig kosthållning: Att äta alldeles för mycket kolhydrater som många muslimer gör genom stort intag av couscous, socker i teer och ris, kan påverka kortisolet och en viss grupp av kortikosteroider (ett blodtrycksstabiliserande hormon). En an vde viktigaste sakerna som kortisolet gör är att reglera immunförsvaret in din mage som kontrolleras av kortisolet. Om du är stressad kommer immunförsvaret i din mage att lida och förstöras och en bra bakterie ger plats för en dålig, vilket skapar immunologisk felreglering som är centrerad i och runt din mage. Två saker som kan hjälpa mot detta är att regelbundet äta fermenterad mat och äta en diet med lite socker och kolhydrater.
  3. Kronisk inflammation i din kropp: Inflammation är kännetecknet på alla sjukdomar du kan tänka på, allt från diabetes till cancer, och när den är kronisk stressar det systemet, inklusive binjurarna. En strategi för att hjälpa inflammationen att försvinna är att grunda sig i jorden, vilket inte kräver mer än att ta av sig skorna och gå barfota utomhus, helst på daggvått gräs eller stranden. Genom att sammanlänka dina hälar med jorden kommer det att öka inströmningen av fria elektroner till din kropp vilket hjälper till att få inflammationen att försvinna, tack vare den anti-inflammatoriska handlingen.

Alla inflammationssjukdomar och följdsjukdomar kommer av samma ursprung. När kroppen blir sur börjar inflammationerna härja. Även känslor skapar surhet i kroppen och därför är det viktigt att göra sig av med negativa människor eller stressfulla situationer i livet som påverkar dig och din hälsa. Inflammationen börjar genom att kroppen måste reglera sig för att förhindra försurningen. Detta gör den genom att ta vitaminer och mineraler från kroppen, om man inte äter rätt mat. Först tar kroppen mineralerna från skelettet, vilket leder till osteoporosis och ryggont.
Därefter tar kroppen kalcium och natrium från käkarna. Om du någonsin fått ont i käkarna är det en begynnande inflammation. Den kallas också för arthritis.
Nästa steg i inflammationsprocessen är musklerna och ligament vilket gör att man lätt får blåmärken och sår. Syran i musklerna ger fibromyalgi.
Därefter tar kroppen från sina depåer i gallblåsan och matsmältningssystemet. Man får också problem med arrytmi (i hjärtat), angina (halsont), smärta i tarmarna, colitis, diarré, Chrons, IBS.
Därefter måste kroppen som nu börjar bli uttömd ta från esophagus, njurarna, huden, lungorna, vilket orsakar astma, näsrinning och öronproblem. Man får också urinproblem.
När ph-värdet sjunkit så mycket som 7.41 till 7.35 kommer den att lägga kolesterol i artärerna för att skydda sig från ph-obalansen.
När kroppen gått så långt att den inte längre kan stjäla mineral från kroppen börjar levern att producera ammoniak för att neutralisera syran. Detta orsakar att ph-t sjunker till strax över 7.0.
När levern förlorar sin förmåga att producera ammoniak börjar cellerna att bada i flytande syra. Då använder kroppen som sista utväg sina enzymer för att bryta ner abnormala celler i kroppen, vilket de misslyckas med eftersom de kräver att kroppen har rätt ph på 7.41 för att kunna fungera, vilket innebär att kroppen inte längre kan skydda sig från tillväxt av abnormala celler och cancer utvecklas.
Socker i alldeles för stora mängder, både genom rent socker och för mycket kolhydrater föder cancercellerna.

Tänk på att känslor också påverkar ph-värdet i kroppen. Ju negativare känsorna är, desto lägre ph får kroppen.

Hjälper fasta att rena binjurarna?
En av de mest effektiva metoderna för att kontrollera vikten och insulinet är att fasta genom att hoppa över frukosten. Kroppen använder sig av socker och fett för att skapa energi och man har runt sex till åtta timmars förråd innan de tar slut, därefter tar enzymerna som är anpassade för att bränna fettet slut och man kan inte längre bränna fett, vilket gör att du går in i en gräslig cykel. När man hoppar över frukosten kommer man att förlora sin förmåga att bränna fett. Däremot, om du fortsätter att fasta mer än 12 timmar kommer du att uppregulera dina enzymer och de börjar återigen att bränna fett, medan enzymerna som förbränner kolhydrater minskar, vilket gör att kroppen går in i en fettbrännande tillstånd. Detta har tre fördelar:
  1. Din hunger under fastan för skräpmat och socker försvinner. Det är nästan som magi.
  2. Du kan normalisera ditt kroppsfett och
  3. din kroppsvikt går ner, om du inte är väldigt muskulös, eftersom det inte minskar din muskelmassa.

Men, och det är ett stort men, du måste vara rätt hälsosam innan din kropp kan anpassa sig till fastan.
Det är väldigt svår att för en person att ha normal energi och bränna fett när deras metabolism är helt förstörd. Ju mer dysfunktionell ditt kortisol är, desto mer sabbad är din metabolism.
Så om du lider av binjuretrötthet, på grund av alldeles för stor mental, fysisk eller emotionell stress, tänk på att fasta kanske inte är en så god idé.

De som inte ska fasta är de unga, gamla, resande, gravida, ammande kvinnor, kroniskt sjuka och svaga. De med binjuretrötthet är kroniskt sjuka. Gravida och ammande har tillåtelse att fasta om de känner att de klarar av det. De som tillfälligt är sjuka ska inte heller fasta, men de måste tilsammans med de som reser, ta igen de dagar de missat. Även den som är frisk men som håler på att bli sjuk kan också bryta fastan. Om en sjuk person fastar och insisterar på att fortsätta fasta, trots nackdelarna med det, hans fasta kommer att vara giltig, men illa omtyckt, för han accepterade inte Allahs påbud och medgivande (som för vissa ses som förmån och för andra som en eftergift).

Det är i islam också förbjudet att fasta alla dagar under året. Om man fastar frivilliga dagar kan man också bryta fastan. Profeten sa: Den som fastar frivilligt är ansvarig för sig själv. (Ahmed, ad-Daraqutni, Al-Baihaqi.

När man bryter fastan gör man det helst med färska dadlar. Om det inte finns, med torkade dadlar och om det inte finns, med vatten. Man bryter också fastan innan man ber maghrib-bönen. Sedan är det inte sunnah att äta någonting mer utan ett frivilligt val. Profeten Muhammad brukade inte äta mer än dadlar och dricka vatten under flera dagar. Meningen med natten är att man tillbringar den med att läsa Koranen, vilket kommer att rena en ytterligare och öka ens närhet till Allah.

Allah har beordrat muslimer en massa saker och påmint dem om att de inte ska känna skam, skuld, hat, sorg och ånger, rädsla, besvikelse, ilska eller arrogans. Vissa handlingar (som kallas för stora och små synder) skapar dessa känslor i längden, eftersom de antingen påverkar en mentalt, fysiskt eller emotionellt på ett negativt sätt. Allah har beordrat oss att göra vissa saker för att komma högre upp i medvetandenivån och närmare Allah. Ju ”renare” vi är (fria från negativa känslor som har olika ursprung), desto närmare Allah kommer vi.
Om vi känner dessa negativa känslor kommer vi att lida och Allah vill att vi kommer ifrån detta. Känner vi oss hyperaktiva och förvirrade är vi också på ”fel väg”. Våra målsättningar i livet är oklara och vi hoppar från det ena projektet till det andra och stressar hela tiden både oss själva och omgivningen.

Ju närmare man är Allah, desto bättre mår man. För att komma närmare Allah måste vi kämpa med oss själva, våra tankar och känslor. Hur vet vi då om vi är på rätt väg?
När du känner dig glad och produktiv är du på rätt väg. Du känner dig modfylld, tillitsfull och optimistisk.
[3:126] Gud lät detta [sägas] enbart för att inge er nytt hopp och stilla oron i era hjärtan - segern kan inte komma från någon annan än Gud, den Allsmäktige, den Vise -
[16:89] [Påminn dem om] den Dag då Vi från varje samfund skall låta ett vittne ur deras egna led stiga fram [som skall vittna] mot dem! Och dig har Vi gjort till vittne mot dem [som du har nått med budskapet]. Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till dem som har underkastat sig Guds vilja!

Koranen
För att ge människorna vägledning (igen) gav Allah oss Koranen som vägledning. Den är en vägledning för alla oavsett vilken nivå man är på i sin tro. Antingen ökar ens tro eller så minskar den och det går upp och ner för de flesta. Tyvärr stannar mångas tro i en väldigt svag form som ter sig som sorg, oro, ilska och rädsla. För att överkomma det krävs det att man går vidare och lär sig mer om hur man ”renar” sig. Allah har sagt att man renar sig på många sätt, men de grundläggande är att man tvättar sig och sina kläder fysiskt, ber fem gånger om dagen och nattbön, ger zakah, åker på Hajj, fastar och ger saddaqa. Därtill finns det många hadither om hur man ytterligare renare sig. Allah har sagt hur viktigt det är med att kontrollera alla sina sinnen och sina tankar och känslor. Allah har också sagt hur vi ska göra för att inte bara rena oss själva (våra tankar och känslor), till exempel genom att välja hur man beter sig, vad man säger, hur man rör sig, kroppsspråk, ögonrörelser, vilket sällskap som är bäst för en, vilka aktiviteter som hjälper en att närma sig Allah.
[2:185] För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.

Vilken nivå är du i islam? Hur nära Allah är du?
Om du fortfarande känner dig deprimerad, sorgsen, orolig, rädd eller arg, så är du fortfarande på fel sida av vägen. Du måste börja ändra din livsstil, dina tankar och dina känslor. Dina känslor är din indikation på hur nära Allah du är. Den lägsta nivån är när du känner dig modig och börjar sluta kritisera människor, muslimer och dig själv.

1. Det första du kommer att känna är mod på vägen till Allah. Det gör du genom att tillåta människor att fela, genom att inte bry dig om dem, annat än att påminna dem med Allahs ord som står i Koranen. Du ökar också din känsla av mod genom att göra dhikr. Genom att följa islams påbud, som fasta, saddaqa och så vidare kommer du att känna din stärkt och du fylls av en själva av att allt är möjligt. Du är redo för nästa nivå.
[8:11] [Minns hur] Han ingav er ett stort lugn och en känsla av trygghet och lät ett regn falla från himlen för att rena er och lossa Djävulens smutsiga [grepp] om era [sinnen], stärka ert mod och göra er stadiga på foten.
[8:46] Och lyd Gud och Hans Sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Gud är med de uthålliga.
Det första du känner, den svagaste av medvetandenivåerna, är modet. Antingen har man den eller så sviker den oss:
[8:46] Och lyd Gud och Hans Sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Gud är med de uthålliga.

2. Genom att släppa taget om allt materiellt i livet och gamla negativa känslor och minnen och sätta din tillit till Allah kommer du att känna att du har förmåga att göra mer än tidigare. Du känner dig nöjd med din livssituation.
[9:59] Det vore bättre om de nöjde sig med vad Gud och Hans Sändebud ger dem och sade: "Vi litar till Gud för våra behov och Gud skall av godhet ge oss [vad vi behöver - ge oss det] genom Sitt Sändebud. Vi sätter vårt hopp till Gud.
3. Nästa steg som du uppnår är hoppfullhet. Allah pratar mycket om hopp i Koranen. Du kommer att känna din inspirerad och du kommer att börja smitta av dig på andra med din inspiration. Du är villig att göra vad som krävs av dig för att komma ännu närmare Allah. Du känner dig optimistisk och du börjar att fokusera på dina tankar och avsikter mera.
[17:105] VI HAR uppenbarat denna [Koran] med sanningen och med sanningen har den stigit ned - och dig [Muhammad] har Vi sänt enbart som förkunnare av ett glatt budskap om hopp [för människorna] och som varnare -

4. Nästa steg är en känsla av harmoni. Du börjar bli vänlig mot människor. Du har överseende med alla människor och accepterar dem som de är. Du accepterar också Allahs budskap och ber om förlåtelse i din bön, för dig själv och för andra. Du förlåter dig själv, vilket gör att du håller på att förändras inifrån.
[2:268] Djävulen hotar er med fattigdom och uppmanar er att begå skamlösa handlingar, men Gud lovar er Sin förlåtelse och Sin nåd. Gud når överallt och Han vet allt.
[2:286] Gud lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Det goda han har gjort skall räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort skall läggas honom till last. Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. Herre! Lägg inte på oss en sådan börda som den Du lade på våra föregångare. Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!"
[3:17] de tålmodiga och uthålliga, de sanningsenliga, de som ödmjukt böjer sig under Hans vilja, de som ger av sitt åt andra och som i den tidiga gryningen ber om Guds förlåtelse för sina synder.

5. När du kommit så här långt börjar du fundera på Allahs skapelse. Du skaffar dig kunskap om världen, forskar, studerar, läser Koranen i lyktan av den nya kunskapen och inser att Allah är vis och att allt som står i Koranen är sant. Du förstår hur allt hänger ihop, även om du inte kan förklara allting eftersom mycket fortfarande är abstrakt, men du förstår intuitivt hur allt hänger ihop.
[34:28] VI HAR sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hoppoch som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].

6. Nu har du kommit så långt att du känner kärlek mot alla. Du tycker till och med att människor som inte alls verkar vänliga, som andra ser som onda, har något gott i sig. Ditt tålamod är stort och ditt överseende med folks humör och åsikter är stark. Du reagerar inte längre med annat än kärlek, förståelse och förnuft mot andra människor, nästan som profeten gjorde med människorna. Du känner äkta tacksamhet för allting i livet och gör mycket dhikr och ber mycket. Alhamdolillah är ett ord du använder ofta.
[18:28] Och ha tålamod med dem som morgon och afton anropar sin Herre och söker Hans välbehag och vänd dig inte ifrån dem för att i stället vila ögonen på denna världens pomp och ståt. Och lyssna inte till den vars hjärta Vi har låtit förbli [kallt och] likgiltigt inför tanken på Oss och som [bara] frågar efter det som behagar honom själv. För honom är allt hopp [om räddning] ute.
[18:110] Säg: "Jag är bara en vanlig människa som ni. Genom uppenbarelsen vet jag att er Gud är den Ende Guden. Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter att] leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!
[19:97] Och så har Vi gjort denna [Skrift] lätt att förstå, [förmedlad] på ditt eget språk [Muhammad], just för att du med den skall förkunna ett kärleksfullt budskap om hopp för de gudfruktiga och varna dem som vill bestrida och sätta allt i fråga.

7. Det är först nu som du kommer att intressera dig för änglarna mer än någonsin. Du ber bönerna i tid, du längtar till dem. Du ber till och med nattbön och lägger märke till saker andra struntar i, tuppen som gal när människor dör, hur internet försvinner strax innan bönen börjar (fem minuter innan). Du känner dig komplett och ensamheten du kanske har känt innan gör dig inget, eftersom du förstår att de flesta inte är på samma nivå som du, men det gör inget. Ensamheten trivs du med och den har förbytts till äkta glädje. Du börjar förstå vem Allah är och studerar hans namn i Koranen mer noggrant.
[60:6] I dem har ni ett gott föredöme, [ett föredöme] för den som ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen med hopp [och fruktan]. Och den som vänder ryggen [åt Gud bör tänka på att] Gud är Den som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.
[2:34] Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam föll de ned utom Iblees som vägrade, full av högmod, och blev en av dem som förnekar sanningen.
En muslim som dyrkar Allah och älskar honom frivilligt, i motsats till änglarna som prisar Hans namn ofrivilligt, är i Allahs ögon upphöjd över änglarna.
[3:18] GUD [SJÄLV] vittnar - och [så gör] änglarna och de som har kunskap - att det inte finns en annan gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen annan gud finns än Han, den Allsmäktige, den Vise.

8. Nästa steg kommer du att känna dig lugn och tillfreds med livet. Du känner dig tursam och ser hur perfekt Allahs skapelse är. Din favoritsysselsättning är nattbönen och att stärka din medvetandenivå och närhet till Allah. Du fokuserar med all din mentala kapacitet och hjärta på islam och hur du kan närma dig Allah och renhet.
[27:59] SÄG: "Gud ske lov och pris! [Hans] fred över dem som Han har utvalt bland Sina tjänare!" Är inte Gud förmer än det som de vill sätta vid Hans sida?
[28:55] Och när de hör lättsinnigt tal, drar de sig undan och säger: "Vi får svara för våra handlingar och ni får svara för era handlingar; fred över er! Vi söker inte sällskap med dem som inte känner [skillnaden mellan rätt och orätt]."
[50:34] [Och de skall hälsas med orden:] "Stig in i fred [i paradiset]! Detta är den Dag som inte har något slut!"
[97:5] [Natten andas] fred till dess dagen gryr!


tisdag 24 december 2013

Sverigedemokraterna som Eu's toppledare - hur skulle det bli?Om Sverigedemokraterna skulle bestämma i EU, hur skulle reaktionerna bli då runtom i Europa?

Låt oss se på Sd's hemsida:

"Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen."

Så länge låter väl allt bra. Låt oss titta vidare på deras manifest.

"Nej till splittringspolitik

Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel."

Nu blir jag väldigt nyfiken på h u r det här ska gå till? Vilken syn på jämställdhet är det man menar, yttrandefrihet, demokrati och vad som är rätt och fel är det som gäller? Den svenska? Vad är den svenska synen på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och rätt och fel? Jag har ingen aning. Kanske får vi klarhet om vi går vidare i deras manifest.

"En stark och gemensamt finansierad välfärd

Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i god och väl fungerande familj."

Mmm. låter som en underbart gräddad kaka, vill äta upp varenda smula av deras härliga idéer. Så varför leder inte de Sverige?

Vi ser vidare på deras manifest.

"Varken ett höger- eller vänsterparti

Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken."

Låter väl ideologiskt. Som de vill plantera massor av körsbärsträd i körsbärsdalen. Här kommer jag på min ridande vita häst på studs, för vem vill inte dit?

Nej, jag måste gå vidare och se vad de skriver mer.

"Invandring

För att komma tillrätta med integrationen måste invandringen till Sverige (läs Eu) kraftigt begränsas till en nivå där det finns möjlighet för invandrarna att anpassa sig till det svenska samhället. Dessutom ska flyktingpolitiken fokusera på att hjälpa så många som möjligt."

De invandrare som de syftar på är de som kommer utanför Sverige, men om vi tillämpar detta på Eu istället så innebär det att alla i Eu rör sig fritt medan alla utanför ska begränsas tillgång till unionens fördelar (fred och social rättvisa).

Är detta fel? Både ja och nej. Men om det behöver vi inte argumentera mera om just nu. Vi går vidare.

"Brottslighet

Krafttag mot brottsligheten måste tas genom att Polis och rättsväsende ges större resurser att motverka och beivra brott. Dessutom ska straffen kraftigt skärpas för att stå i rimlig proportion till det begångna brottet."

Kanske är det här som vi har lösningen. Kanske kan vi hjälpa människor med brottsliga bekymmer genom att låsa in dem?

"Äldreomsorg

De äldre ges en trygg och värdig ålderdom genom att vården och omsorgen förbättras, maten får högre kvalitet och sociala aktiviteter erbjuds. Dessutom ska inte pension straffbeskattas."

Vilken utopi. Undrar varför jag som muslim inte är sverigedemokrat? Det är ett ideologiskt parti ju....

"Vi tror på en effektiv och human flyktingpolitik till hjälp för de behövande. Sverigedemokraterna ställer sig bakom asylrätten men önskar eftersträva att flyktingar så långt det är möjligt ska erbjudas hjälp i närområdet. I riksdagen är Sverigedemokraterna det parti som vill lägga mest pengar på att hjälpa flyktingar i sina närområden. Det är i tredje världen flertalet av världens flyktingar befinner sig och det är där hjälpen behövs. Genom att inrikta resurserna på att hjälpa flyktingar på plats kan vi bidra till rädda fler liv och hjälpa fler än vad vi gör idag.

För att invandring ska ha någon positiv effekt på de offentliga finanserna krävs det att den invandrade befolkningen har samma sysselsättningsgrad och samma genomsnittsinkomst som den befolkning som fanns innan. Vi kan i nuläget se att den invandrade delen av befolkningen i genomsnitt har en tio procentenheter lägre arbetsfrekvens än den inhemska. Det innebär en stor kostnad och belastning för samhället. Det är resurser som vi hellre skulle lägga på en trygg och värdig ålderdom, krafttag mot brottsligheten, trygghet för landets kvinnor, hjälp till flyktingar i närområdet och en rättvis arbetsmarknad."

Men hur ska man göra det här egentligen och har de kunnat förverkliga detta i verkligheten? Har de lyckats med sina ambitioner? Vad hjälper det om människor mördas och det enda sättet att överleva är att fly därifrån?

Nä, det måste vara något annat som gör att inte alla gillar sverigedemokraterna och varför är muslimerna så arga på dem. Förstår inte...

Skänker du pengar till tiggare?

Eu karta - vilka är våra utsatta områden?


Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) vill som enda partitopp inte svara på frågan om han skänker pengar till tiggare.

Så här tycker han om tiggeri:

"– Vad jag gör med mina pengar, det tycker jag är privat och det går jag inte in på.

Moderatledaren ser framför allt tiggeriet som ett europeiskt problem.

– Att så många fattiga kommer hit återspeglar framför allt situationen i Rumänien. Det bottnar i den väldigt utdragna lågkonjunktur som vi har sett sedan 2008 och som därefter har drabbat stora delar av Europa på ett tydligt sätt. Det finns en omfattande fattigdom också med länder som har kommit in i EU.

Receptet är, menar Fredrik Reinfeldt, att EU måste se till att stärka fler av sina medlemsländer.

– Det är viktigt att EU för en social politik och en tillväxtpolitik också i Rumänien och Bulgarien så att människor kan föra ett anständigt liv där de bor och har sina familjer snarare än att de ska åka till andra länder för att tigga.""

Det här får mig att dra en parallell mellan Sverige utsatta grupper som finns i Malmö, Göteborg och Stockholm och de utsatta (fattiga) länder i östeuropa som är med i EU. Hur får vi bukt med dessa problem? Kan vi gå tillväga på samma sätt för att "bota" problemen? Räcker det att skicka tillbaka folk till hemländer så som sverigedemokrater tycker? Vilka länder ska rumäner skickas tillbaka till om de bor i Rumänien? Eller romer som bor i Frankrike?  

Frågan är komplex och kräver en grundlig analys. Jag har ingen aning om det har gjorts studier på hur man får bukt på problemen i Eu med fattiga människor. 

Vi har olika lagar att följa, vi har olika system. Ska Eu bestämma att alla länder ska följa samma lagar och samma system? Vilka lagar och system ska vi då följa? Frankrikes? Vilket land har mest problem med tiggeri och fattigdom? 

Självklart är att vi måste hjälpas åt och inte göra som folkpartiets partiledare Jan Björklund tänker, att det är varje enskild fattig persons ansvar att få bukt med problemet.


torsdag 14 november 2013

Agnostisk judisk kvinna ser på Muhammad

Lesley Hazleton berättar om hur hon ser på Muhammad som en hel mänsklig person och ger oss perspektiv på den islamiska slöjan. 


Fattigdom i hjärtat

Yttre Fattigdom är tillfälligt, inre fattigdom är evigt.

Hjärtat som slår, men redan har dött. Det finns bara en sak som kan döda det, genom att ta bort det enda behov det har, att vara nära Allah.

Trots det föder vi kroppen men svälter vår själ. När kroppen dör gråter vi, men det är bara ett tillfälle då vår själ får av sig sitt skal.

Hjärtat skapades med ett syfte. När det inte används som det är skapat för, dör det. Hjärtat är skapat för att fyllas med Gud.

Hjärtat som ägs av det här livet, är det svagaste. Det är sann fattigdom.

Muslimer säger ofta att de älskar Gud mest, men det sägs bara med tungan.

Vad är du mest rädd för? Vad är du mest orolig för? Är det verkligen Gud? Är det verkligen så att du är rädd för att stå framför honom? Nej, oftast är det karriären, pengar eller hälsan.

När du ges ett val, vad väljer du?

Vem definierar framgång? Samhället eller Allah? Vem definierar fattigdom? När vi älskar människor mest, fylls våra hjärtan med det. När vi älskar pengar, fylls våra hjärtan med det.

Genom att lära ut islam. Någonstans blev det fel och vi måste börja fundera på hur vi ska rätta till det.